Perquè Fem Front al Turisme a Sants?

Establiments turístics -> Gentrificació i molèsties
L’esclat de la bombolla immobiliària ha provocat una reorientació dels negocis dels
voltors especuladors que van veure en els pisos turístics una mina d’or. Els pisos turístics, hotels, hostals, apart-hotels, etc. produeixen gentrificació (expulsant a les veïnes) i causant múltiples molèsties al veïnat. Pots denunciar-los a les institucions en els casos en el fet que aquests no tinguin la llicència pertinent (Aquesta opció encara no és anònima). Pots fer que la teva comunitat de veïnes prohibeixi l’ús turístic dels habitatges o incrementar les despeses de la comunitat per l’ús intensiu que en fa.
Usos de l’espai públic -> Invasió turística i terrasses
Alguns espais públics de la ciutat estan sent orientats i/o monopolitzats per a usos
turístics, dificultant la mobilitat o els usos veïnals o comunitaris d’aquests. Denuncia les terrasses que no s’ubiquin en l’espai que els pertoca, moltes vegades amplien l’aforament i/o l’espai destinat. Despersonalització i banalització del que és local. Transformant la ciutat en un simple contenidor de monuments, de comerços al servei del turista i de franquícies internacionals que despullen la ciutat de comerços proximitat i de la personalitat local.
Model econòmic -> Precarietat laboral
La faula dels beneficis econòmics que aporta el turisme està sent repetida constantment des dels mitjans que pregonen allò que dicta des dels lobbies turístics, transformant aquest sector en un monocultiu del tot extractiu. Difícilment aquests beneficis arriben a distribuir-se si no que es queden en les butxaques d’aquests mateixos grups de pressió i la precarietat s’estén entre la gent que treballa en aquest sector. Si ets una treballadora del sector, cerca altra gent de la mateixa empresa o sector que estigui en la mateixa situació i organitzat, ja sigui des de les diferents plataformes que existeixen (p. ex. Kellys) o des dels sindicats combatius.
Infraestructures -> Prioritat elitista
Les inversions en aquest sector que es realitzen darrerament acostumen a anar destinades a grans infraestructures de viatges de llarg recorregut i/o turístic. Ho veiem en la xarxa de trens d’alta velocitat prioritzada molt per sobre de la millora o el manteniment dels serveis de Rodalies. Un aeroport que cada dia acull més vols o l’ampliació de les dàrsenes per creuers (sense tenir en compte la contaminació que aquests produeixen). La prioritzada línia de metro que arriba a l’aeroport, ignorant la saturació que pateix l’existent transport local i de la necessitat d’ampliació d’aquest (metro a La Marina).
Fes-ne denúncia pública, penja cartells pel carrer o pancartes al balcó
visibilitzant la teva indignació!
Surt al carrer i organitzat amb les teves veïnes!
Contacta amb
Fem Front al Turisme a Sants
Ens trobaràs a Twitter i Facebook:
@FrontTurisme